Skummaterial kan innebära helt nya användningsområden; t.ex inom bil-, flyg- och sjöfartsindustrin. I fordon har tillverkarna använt skum i solskydd och säten, men inte i lastbärande strukturer. Dagens skum har några begränsningar med avseende på temperaturstabilitet, så de kan inte installeras som isolering nära motorn.

Smältbara plastskummer, i motsats, är temperaturstabila och därför lämpliga som isoleringsmaterial i området nära motorn.

Magnesiumanvändning
Magnesium är den lättaste konstruktionsmetallen, men också den mest reaktiva. Detta innebär att den är mycket känslig för korrosion — Den reagerar lätt med omgivningen och korroderar.

Detta gör användningen av magnesium i korrosiva miljöer mycket svår, så potentialen för magnesium att lätta på bilarna är begränsad. Vid Chalmers i Göteborg ändrade forskaren Mohsen Esmaily mikrostrukturen i magnesiumlegeringar, och möjliggjorde användning för minskad fordonsvikt.

För mer än ett hundra år sedan arbetade magnesiumproducenter med att försöka förbättra korrosionsegenskaperna genom nya, mer korrosionsresistanta legeringar, och genom att utveckla olika ytbeläggningar. Esmailys forskning visar ett fullständigt nytt sätt att förbättra korrosionsmotståndet genom att manipulera mikrostrukturen hos materialet, och därmed öka sätten på vilka fordonsvikten kan sänkas.

”I bilar där varje kilo minskad vikt är viktig kan en övergång till magnesium, vilket är 30% lättare än de flesta vanliga lättmetaller i dag skulle innebära ett stort steg framåt för att minska bränsleförbrukningen,” säger Esmaily.

När han studerade gjutmetoden reogjutning, upptäckte han att korrosionsmotståndet hos magnesium tillverkat med denna metod var upp till fyra gånger bättre än samma material tillverkat med konventionell högtryckspressgjutning. Reogjutning ger också legeringen förvånansvärt goda möjligheter att motstå korrosion. ”Vi vill kunna få fram gjutna magnesiumlegeringar som korroderar mycket långsammare och som är starkare än någonsin genom att styra mikrostrukturen hos legeringen,” säger han.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!