Alcoa (NYSE: AA) meddelade den 5 januari att man avser dra ner sin smältverkskapacitet med ca 531 000 ton, eller 12% på global basis, för att sänka företagets kostnadsnivåer och förbättra konkurrens­förmågan.


Företaget kommer att för gott stänga sitt smältverk i Tennessee, vilket redan 2009 skar ner kapaciteten, tillsammans med två av sex stängda linjer i Rockdale, Texas. Tillsammans kommer dessa nedskärningar att reducera Alcoas globala smältverkskapacitet på 4,5 Mton per år med 291 000 ton, eller knappt 7%.
Nya neddragningarna, som snart ska presenteras, innebär en minskning med ytterligare 240 000 ton, eller ca 5%.
”Det är svåra, men nödvändiga steg för att förbättra Alcoas konkurrenskraft, bevara och få aktieägarnas värde att växa samt skydda arbetstillfällen i resten av Alcoasystemet,” säger Alcoas ordförande Klaus Kleinfeld.
Aluminiumpriserna har fallit mer än 27% från toppnoteringen 2011. Förutom neddragningarna kommer företaget att skynda på åtgärder för att minska de stigande råmaterialkostnaderna.
Kleinfeld tillade att Alcoa kommer att samarbeta med alla berörda personalgrupper för att undersöka möjliga vägar att bygga om stängda anläggningar och kommer därför att rådgöra med de anställda och fack som påverkas av neddragningarna. ”Vi tar vårt sociala ansvar för människ­or och samhälle runt de utsatta anläggningarna,” säger han.
Nedskärningarna beräknaskompletteras under första halvan av 2012. Alcoas aluminiumoxidprodukt­ion kommer att reduceras över hela det globala raffineringssystemet för att avspegla de slutliga neddragningarna av smältverksamheten liksom de aktuella marknadsförhållandena. Nedskärningarna bidrar till företagets långsiktiga mål att sänka kostnaderna med 10%.
De totala omstruktureringskostnaderna för fjärde kvart­alet 2011, sammansatt av de ovan nämnda händelserna, förväntas ligga mellan 155 MUSD och 165 MUSD efter skatt, eller 0,15 USD till 0,16 USD per aktie.
Kompletterande besked
Alcoa har senare meddelat att man har för avsikt att skära ner verksamhet vid tre europeiska aluminium­smältverk som en del av den totala omstrukturer­ingen av sin globala primärproduktionsverksamhet. Efter detta kommer företagets globala smältkapac­itet att ha minskat med 12% eller 531 000 ton.
Verksamheterna vid smältverken Portovesme i Ital­ien samt La Coruña och Avilés i Spanien är utvalda för nedskärningar, med avsikt att vara avslutad under första halvåret 2012. Enheterna är bland de mest kostnadsintensiva producenterna i Alcoa-systemet.
Vid Portovesme kommer Alcoa att starta förhandl­ingar för att permanent stänga anläggningen. Nedskärningarna vid La Coruña och Avilés planeras att bli partiella och kortvariga. Ett icke konkurrensmäss­igt energiläge, kombinerat med stigande råmaterialkostnader och fallande aluminiumpriser, har lett till de planerade neddragningarna. Dessa motsvarar 240 000 ton eller ca 5% av Alcoas globala smältningskapacitet. Total kapacitet vid Portovesme är 150 000 ton. Kapaciteten vid La Coruña och Avilés är 87 000 och 93 000 ton per år respektive.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!