Aluminiumföretaget Constellium visade upp sina senaste innovationer för aluminium inom flyg, fordon och förpackningar på mässan ALUMINIUM 2016 i slutet av november. Constellium erbjöd också en ny virtuell verklighetsupplevelse där besökaren kunde undersöka företagets aluminiumprodukter för fordon genom VR-glasögonens virtuella verklighet. Besökarna kunde gå in i ett virtuellt fordon och uppleva Constelliums breda produktområde för bilindustrin i 3D.

”ALUMINIUM 2016 utgör en utom-ordentlig möjlighet för företaget att visa sitt verklighetsfulla resultat av sitt strategiska fokus för tillväxt, innovationer och hållbarhet. Detta översatt i ökad industriell förmåga, ett utvidgat avtryck och nya produkter till fördel för våra kunder,” sade Peter Basten, vvd för Strategy, Business Development, Research & Technology vid Constellium.
Constellium visade upp flera av sina senaste teknologier och produkter som möjliggör för kunderna att besvara klimatutmaningar genom att minska CO2-utsläppen med viktminskningar för att bidra till en hållbar framtid:

  • Surfalex® HF är ett nytt ytmaterial för komplexa bilkomponenter t.ex sidopaneler, vilka ger en överlägsen formbarhet i termer av djupdragning, hålexpansion och sträckformning, samtidigt som det uppfyller ytkraven.
  • HSA6 är en ny generation höghållfasta legeringar för krockupptagning och strängpressade delar i bilkonstruktioner och chassikomponenter. HSA6 är den starkaste i 6000-serien på marknaden för dessa applikationer.
  • Aeral™ är ett aluminiummaterial som möjliggör tillverkning av sprayburkar med ”Draw and Iron” teknologin (D&I). Aeral™-legeringarna ger 30% viktbesparing jämfört med konventionell pressning, men upprätthåller samma prestandanivå i termer av formbarhet och tryckmotstånd.
  • Airware® är ett allsidigt erbjudande av högpresterande aluminium-litiumlegeringar, perfekta för flyg- och rymdkomponenter i bärande strukturer. Den lägre densiteten hos Airware® och förbättrade materialegenskaper ger en optim­ering av konstruktionen, vilket leder till en total viktreduktion och en sänkning av CO2-utsläppen.
  • Precisionsplåtar för industriella applikationer erbjuder kostnadsbesparingar och minskning av bearbetningstiden.
  • Kool X™ är ett nytt material för höga krav på värmeväxlare, med en kombination av plätering, förbättrad utmattnings- och korrosionsmotstånd. Constellium gav också tre föredrag som handl­ade om nya teknologier och deras utfästelse om hållbar utveckling.
  • ”Constelliums fordonserbjudande” ger en aning om bilars virtuella utveckling med specifik inblick i de senaste utvecklingarna, särskilt för bilkarossplåt och fordonskonstruktion.
  • ”Accelererad utveckling av lätta aluminiumlösningar för fordonsstrukturer och krocksystem” gav en djupare inblick i HSA6, Constelliums senaste höghållfasta legering. Den framhäver också möjligheterna med det nya Constellium University Technology Center vid Brunel University, London, ett målmedvetet centrum för förträfflighet inom konstruktion, utveckling och fullskale- och snabb prototyptillverkning av aluminiumlegeringar, profiler och bärande bilkomponenter.
  • ”Återvinning av aluminium från materialflöd­en till optimal återanvändning” förklarar hur livscykelanalys och massflödesanalys bidrar till förståelsen av att återvinna och optimera genom bättre sortering och ekodesign.

Dela gärna artikeln