Aluminium
Som vi sett har förtjänsterna för aluminium­producenter såsom Alcoa (AA), Century Aluminium (CENX), Hydro (NHYDY) och Rio Tinto (RIO) varierat känsligt på aluminiumpriserna. Till följd av detta är det avgörande för investerarna i dessa företag att följa aluminiumpriserna.

Vi tittar här på trenden för aluminiumpriserna.

Aluminium jämfört med andra metaller
LME (London Metals Exchange) tremånaders aluminiumkontrakt stängde på 1 676 USD per ton den 15 augusti. Aluminium har i huvudsak handlats trendlöst i augusti. Emellertid på basis av år-till-dags datum (eller YTD) har aluminium stigit 11,2%. I detta sammanhang så har koppar handlats med en modest YTD-förtjänst på 1,3%.

Intressant nog så har stål blivit bland de bästa metallerna i år. Spotpriserna på varmvalsade band (eller HRC) har stigit mer än 55% YTD i USA medan det kinesiska HRC-priserna har stigit med 35% över denna period.

Bristår?
Vid årets början var känslan för aluminium starkt negativ. De globala aluminiummarknaderna var under överhänget av ett decennium av överskott. Det kan definieras som en produktion som överstiger efterfrågan. Under de senaste åren har den kinesiska överproduktionen varit den huvudsakliga drivkällan till det globala aluminiumöverskottet. Medan världen, med undantag för Kina, har haft en bristsituation ett tag, har högre kinesisk produktion och den efterföljande exporten skjutit marknaden till ett överskott.

Emellertid har Kinas meddelande om produktionsnedskärningar av sin aluminiumkapacitet varit en ljuspunkt för de globala aluminiummarknaderna i år 2016. Emellertid hade inte så många väntat sig att landet skulle komma tillrätta med sin industriella överkapacitet så snabbt. Och frågan är om Kina har uppfyllt allt tal om kapacitetsnedskärningar? Svaret ges emellertid inte här och nu.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!