En avsiktsförklaring har undertecknats av det amerikanska företaget Scandium International Mining (SIM) och svenska Gränges.