Hydro har tagit ett investeringsbeslut att uppgradera och starta om den andra produktionslinjen på Husnes. Med bägge produktionslinjerna i drift kommer Husnes att fördubbla produktionen av primäraluminium.