Profilgruppen kan se tillbaka på ett starkt 2017, vilket har märkts på börsvärdet. Under året steg deras aktie med strax över 70 procent, vilket var den största börsuppgången i Kronobergs län.