Aluminum Association har släppt 2017 års guide för grönt byggande. Publikationen, kallad Aluminum in Green Buildings – A Guide to Environmental Declarations beskriver processerna för vinstgivande gröna bidrag med livscykelanalys (LCA) och miljöproduktdeklarationer (EPD) liksom detaljerade steg som byggnadskonstruktörer och arkitekter kan ta för att upfylla kraven.