Constelliums Solar Surface® Selfclean är en teknologisk utveckling som
garanterar att solfångarspeglar förblir rena och energieffektiva.
De har en självrengörande funktion som med framgång kan användas i solfångande speglar
eftersom renheten direkt påverkar energiomvandlingens verkningsgrad, vilket
tydligt minskar vattenmängden som behövs för att rengöra dem.
Behålla
speglarna rena
Smutsuppbyggnad på ytan och partikelrester reducerar i stor
utsträckning verkningsgraden hos solspeglarna. Att hålla ytan smutsfri är
högprioriterat i solfångarparker, där vatten ofta är en
bristvara.
Spetsteknologin med Solar Surface® Selfclean utgörs av aktiva
nanopartiklar och silanföreningar. Dessa hjälper till på kemisk väg att bryta
ned smuts och föroreningar på ytan och därmed reducera vatten-mängden som
behövs för rengöring och för att försäkra att solspeglarna förblir
effektiva.
Två unika erbjudanden
Solar Surface® Selfclean kan användas
med två olika teknologier.
– Solar Surface® Selfclean PC för
fotokatalytiska och hydrofiliska reflektorytor: UV från solen skapar fria
radikaler på fotokatalytiska och hydrofiliska ytor, vilket möjliggör
smutsnedbrytning. Vattnet sköljer sedan bort smutsen och andra partiklar.
Metoden kan förbättras genom tillsats av titandioxid med tillsatta
nanopartiklar. Dessa partiklar finns närvarande i beläggningen, men är
koncentrerade till ytan.
– Solar Surface® Selfclean eZ för
överhydrofobiska reflektorytor: Överhydrofobiska ytor förhindrar smuts från att
klistra fast. Vattnet rinner av ytan och bär smutsen med sig. För att
förbättra denna teknologi har man modifierat silanförbindelsen genom att sätta
till funktionella fluorosilaner, endast närvarande i beläggningsytan. Resten
av beläggningen förblir densamma som för konventionella solytor.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!