Det händer mycket på Varbergsföretaget Reliefed Technologies, vilket är det nya namnet på 3D-teknikbolaget som tidigare hette Arsizio. Med ett växande marknadsintresse har de rekryterat ny vd samtidigt som de tagit in riskkapital för att kunna möta intresset från marknaden.

Företaget som erbjuder en patenterad teknik för kostnadseffektiv 3D-massproduktion har tidigare med relativt små resurser nått marknaden genom föreläsningar och till viss del även sälj- och marknadsaktiviteter. Med nytt kapital och ny ledning vill man nu stärka försäljningen och tillväxten i bolaget.

– Tajmingen för oss att skala upp verksamheten är väldigt bra. Vi har sett att marknaden har vaknat till rejält och ser möjligheterna med den här tekniken, bland annat att vi möjliggör lättvikt och integrerade funktioner för att spara vikt. Så då bestämde vi oss för att spänna musklerna och göra ett mer kommer-siellt avstamp än tidigare, säger den nye vd:n Mikael Eklund.

Mikael Eklund kommer närmast från börsbolaget Semcon, där han arbetat i olika ledande positioner i ungefär 15 år, senast som försäljningschef.

– Jag har fått rollen som ny vd för min vana av olika kundtyper i olika industrier, men även internationell försäljning på olika nivåer. Förändringen i sättet att produktutveckla och producera kräver en dialog med ledningen hos våra kunder och då är det viktigt med erfarenhet av den typen av dialog. Vikten av att kunna förmedla värdet för kunderna och hur det blir en bra affär för alla inblandade kräver erfarenhet, säger Mikael.

Inga stora investeringar krävs

Utmaningen för företaget är att deras teknik innebär ett helt nytt sätt att utveckla och producera produkter.

– Vi måste nå ut och berätta att det här faktiskt är möjligt. Det vi gör nu är att vi bygger bolaget mer kommersiellt och dressar företaget på ett helt annat sätt så att vi kan möta kunderna på ett nytt sätt, säger Mikael.

Och när en kund bestämt sig för att använda sig av Reliefed Technologies teknik så är det ett relativt litet ingrepp som behövs göras för att komma igång.

– Vi utvecklar produkter och applikationer tillsammans med våra kunder och en del av detta är att ta fram verktygen som möjliggör 3D-produktionen av dessa produkter och applikationer. Dessa verktyg är då kompatibla med befintlig infrastruktur på marknaden och därför krävs inga stora investeringar.

Besparingar i flera led

– Besparingarna och möjligheterna är många där vi till exempel kan spara vikt, integrera funktioner för att redu-cera antalet artiklar men där vi också kan ersätta andra mer energikrävande produktionsmetoder som till exempel fräsning och formgjutning. Att detta leder till stora energibesparingar i produktionen är en stor möjlighet för många företag som har detta högt på sin agenda och miljöpolicy, berättar Mikael.

Företaget fortsätter även att vässa sitt erbjudande till marknaden och kommer inom kort kunna presentera fler nyheter.

FAKTA

Reliefed Technologies erbjuder pro-duktutvecklande och producerande bolag ett innovativt, kostnads- och energieffektivt sätt att massproducera 3D-komponenter/produkter. Kommers-ialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners och levereras antingen som färdiga produkter eller licensieras för kundens egen produkt-ion. Genom omfattande know-how kombinerat med immateriella rättigheter baserat på den patenterade 3D-iExtrusion® teknologin, möjliggörs 10–40 % material och viktbesparing, 10–20 % högre värmeöverföringskapacitet, 20–80 % lägre produktionskostnader samt 20–70 % lägre energiför-brukning i produktion.

Text: Robin Norlén

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!