Tillstånd (temper)
förhållandet hos en metall tillverkad genom mekanisk och/eller termisk bearbetning, typiskt kännetecknad genom en viss struktur och specificerade egenskaper.

Varmbearbetning (hot working)
formning av en solid metall efter förvärmning.

Not: Deformationshärdning kan tänkas eller kan inte tänkas uppstå under varmbearbetning.

Kallbearbetning (cold working)
formning av en solid metall utan förvärmning.

Not: Plastisk deformation av metall vid en sådan temperatur och töjningshastighet att deformationshärdning erhålls.

Deformationshärdning (strain hardening)
modifikation av en metallstruktur genom kallbearbetning som result­erar i hållfasthetsökning och hårdhet med förlust av duktilitet.

Upplösningsbehandling (solution heat treatment)
uppvärmning av en legering till en lämplig temperatur under tillräcklig tid för att tillåta en eller fler lösliga beståndsdelar att gå i fast lösning, där de hålls kvar i ett övermättat tillstånd efter kylning.

Åldring (ageing)
behandling av en metall för att uppnå en förändring av dess egenskaper genom utskiljning av intermetalliska faser från övermättad fast lösning.

Not: Åldring kan vara en behandling vid rumstemperatur (kallåldring) eller en termisk behandling (varmåldring).

Mjukglödgning (annealing)
termisk behandling för att mjukgöra en metall genom ­minskning eller borttagning av kallhärdning från kallbearbetning och/eller genom sammanslagning (koalescens) av utskiljningar från den fasta lösningen.

Härdbar legering (heat-treatable alloy)
legering mottaglig för hållfasthetsökning genom lämplig termisk behandling.

Icke härdbar legering (non heat-treatable alloy)
legering ej mottaglig för hållfasthetsökning genom termisk behandl­ing.

Avspänning (stress relieving)
termisk eller mekanisk behandling för att minska spänningarna som kommer från kallbearbetning eller värmebehandling.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!