En studie släppt av Aluminum Association i september 2011 dokumenterar
övergripande hållbarhetsförbättringar i den nordamerikanska aluminiumindustrin
under de senaste 20 åren.

Bland slutsatserna i rapporten ”Aluminum: The Element of Sustainability,” är
att sedan 1991:
• Primär energiefterfrågan förknippad med den primära
aluminiumproduktionen har minskat 17%
• Primär energiefterfrågan förknippad
med den sekundära aluminiumproduktionen har minskat 58%
• Ackumulerade
växthusgasutsläpp förknippade med den primära aluminiumproduktionen har minskat
72%
• Ackumulerade växthusgasutsläpp förknippade med den sekundära
aluminiumproduktionen har minskat 65%
”Denna studie sätter hårddata bakom
huvudpunkterna som definierar bärkraften hos aluminiumindustrin,” sade Steve
Larkin, ordförande för the Aluminum Association. ”Det specificerar dramatiska
minskningar i energianvändningen och växthusgasutsläppen som industrin har
uppnått genom process- och teknologiska förbättringar.”
Rapporten
kvantifierar också aluminiums bidrag till bärkraften under produktfasen och
slutfasenfasen.
Aluminiums användning i bilar och lätta lastbilar ensamt
neutraliserar nästan fullständigt miljöpåverkan förknippad med industrins
primärproduktionsaktiviteter, kom studien fram till.
”Lätta fordon” med
aluminium jämfört med 2009:
• 90% av energikonsumtionen förknippad med den
primära aluminiumproduktionen;
• 96% av ackumulerade växthusgasutsläpp
förknipp­ade med den primära aluminiumproduktionen.
Återvinning av
aluminium – vilken bara använder 5% av energin och som bara genererar 5% av
utsläppen förknippade med primär aluminiumproduktionen – ökar ytterligare
metallens hållbarhetsvinster. Enligt rapporten motsvarade 2009 återvinningen av
aluminium ca 88% av resursanvändningen förknippad med den primära
aluminiumproduktionen.
”Denna rapport handlar tydligt om den växande mängden
forskning som visar att den nordamerikanska aluminiumindustrin – och
produkterna som den producerar – är på väg att bli i sanning hållbara,” sade
Larkin.
”70% av allt aluminium någonsin tillverkat – daterat bakåt 125 år
och över flerdubbla generationer – används fortfarande i dag. Med aluminiums
förmåga att återvinnas ett oändligt antal gånger, ämnar vår industri att
överstiga det procenttalet ännu högre genom att återvinna allt vårt aluminium
för framtida generationers användning,” tillade han.
Den fullständiga
rapporten kan laddas ned från www.aluminum.org/SustainabilityReport.
The
Aluminum Association (AA), baserad i Arling­ton, Virginia, arbetar globalt
för att utman­ande stötta aluminium som det mest hållbara och
återvinningsbara fordons-, förpacknings- och konstrukt­ionsmaterialet på
dagens marknad. AA representerar amerikanska och utlandsbaserade
primärproducenter av aluminium, återvinnare och tillverkare av bearbetade
produkter, liksom industri­leverantörer. Medlemsföretag driver mer än 200
verk i USA där många också har affärer utomlands.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!