29 - 30 november 2017 – Birmingham, GB
På mötet träffar du spännande föredragshållare från OEM som presenterar det senaste inom fogning och formning av stål, kompositer och aluminium. Info: https://www.lbcg.com

Evenemanget är i första hand avsett för dem som inom fordonsindustrin utvecklar lätta fordon. Både nya och befintliga fognings- och formningsmetoder presenteras genom exklusiva praktikfall från europeiska OEM:s.

Denna exklusiva tvådagarshändelsen kommer att möjliggöra för tillverkningsexperter att ge svar på vilka tillverkningstekniker som är mest lämpade för fogning av olika material, och rikta viktiga utmaningar såsom:

  • Hur uppgraderar man dagens fogningsteknik för att förbättra flermaterialfogning utan storskalig översyn av tillverkningen?
  • Vilka förbättringar krävs av befintliga fogningsteknik
  • Hur utnyttjar man kostnadseffektiva flermaterialanvändningar med förbättrade tillverkningsprocesser
  • Hur utvärderar man befintliga fogningstekniker för att garantera optimerad kvalitet och prestanda
  • Vilka tillgängliga nya kostnadseffektiva metoder passar för flermaterialfogning
  • Förstå modellering och simulering av svetsning och limning för att förbättra och förutspå samt reducera antalet prototypprovningar.

Dela gärna artikeln