Fortsatta förbättringar i den europeiska marknaden mer än kompenserar instabiliteten i exporten av alufolieprodukter, enligt uppgifter från European Aluminium Foil Association (EAFA). Leveranserna för alla tjocklekar steg med 0,5% år efter år, de tre månaderna till september 2017, med inhemska leveranser på 1,4% jämfört med förra året. Exporten fortsatte att vara svag och föll med 2,8% i den perioden.