International Aluminium Institute (IAI), den globala organisationen för aluminiumproducenter, har lanserat ett nytt webbaserat verktyg för att åskådliggöra aluminiums värdekedja, från bauxit till skrot, inklusive regionala handelsflöden.