Hydro kommer med några råd vid fogning av olika metaller mot varandra.