Det japanska handelshuset Marubeni meddelade i början av september att de snart kommer att börja erbjuda koldioxidsnål aluminiumgöt till japanska köpare. Det är ett svar på det stora intresset från inhemska köpares att hitta alternativ som produceras med lägre mängder utsläpp av växthusgaser.

Det är framförallt kunder inom transport-, förpacknings- och byggsektorerna som har varit extra intresserade av koldioxidsnåla aluminiumprodukter.