Den indiska järnvägen (Indian Railways) kommer snart att introducera 15 aluminiumvagnar på vissa rutter i slutet av detta decennium enligt en källa.