Koldioxid har stor betydelse vid korrosion på aluminium- och magnesiumlegeringar konstaterar Daniel Bengtsson Blücher i sin doktorsavhandling.

Om man kan göra bilarna lättare drar de mindre bränsle. En viktminskning på 100 kg kan innebära en minskning av bränsleförbrukningen med 3-5%. Därför letar biltillverkarna efter lätta och starka material som kan ersätta stål i karosser och motordelar. Vanliga ersätt-are är Al- och MgAl-legeringar, men även dessa material utsätts för korrosion.

– Salt, i form av vägsalt och salt i luften i havsnära områden, är kanske den viktigaste faktorn när det gäller korrosion på bilar, säger Daniel Bengtsson Blücher.

Han har studerat hur koldioxid, temperatur, salt och fukt samt ämnen i bilavgaser, som t.ex de korrosiva gaserna svaveldioxid och kvävedioxid påverkar Al- och Mg-legeringar och konstaterar att koldioxid har stor betydelse för hur dessa material korroderar. Vid frånvaro av koldioxid går korrosionen 20 gånger snabbare. Detta beror på att koldioxid har en pH-neutraliserande effekt. Områden där koldioxidhalten är låg är i fogar och sprickor samt under skyddsskikt, beläggningar, som man lägger på just för att hindra korrosion.

– Man måste också vara försiktig när man fogar ihop olika material och veta vad man gör. I en fog mellan, t.ex stål och aluminium uppstår galvaniska element som ger korrosion säger Daniel Bengtsson Blücher.

– Resultaten från laboratorieförsök , accelererad provning, där man överdriver försöksbetingelserna för att snabba på förloppen, och fältförsök stämmer dåligt överens, men med hjälp av de kunskaper vi nu har om vilka faktorer som styr korrosionen kan vi bättre designa accelererade provningar. Vi kan därmed också optimera olika kombinationer av material, ta fram bättre beläggningar och utveckla nya filter som kan skydda materialen från salt, sot, partiklar och fukt, säger Daniel.

– Chalmers har mycket gott rykte i världen både när det gäller forskning kring korrosion i normal atmosfär och högtemperaturkorrosion, konstaterar Daniel, och ser med spänning fram mot att i slutet av juni få börja arbeta med dessa frågor hos biltillverkaren Audi i Tyskland.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!