En rapport från Bank of America Merrill Lynch (BofAML) Global Research spår en global aluminiumbrist vid årsslutet på grund av stora nedskärningar i smältverkskapaciteten i Kina.

Rapporten visar att nedskärningar på totalt 4,3 Mton per år i inre Mongoliets autonoma region, Shandong, och i Xinjiang Uyghur har påverkats av aluminiumpriserna under sommarmånaderna. Även handelsvolymerna vid Shanghai Futures Exchange (SHFE) har påverkats uppåt.

”Så här långt har nya långtidskontrakt varit den dominerande aluminiumaktiviteten på SHFE, i motsats till LME, där handlarna har varit mer försiktiga. Länkade till detta har handelsvolymer och impulsiva köp på SHFE stigit drastiskt. Detta är en risk eftersom stängningen av smältverk hittills till fullo inte har överförts till den fysiska marknaden och de kinesiska myndigheterna ser till att dämpa ovanliga handelsaktiviteter på landets råvarubörs.”

Enligt BofAML:s analys har Kina tvingats begränsa sin aluminiumproduktion på grund av USA:s aktioner mot dem genom Världshandelsorganisationen WTO. Dessutom har illska uppstått mot privatägda smältverk såsom China Hongqiao, East Hope och Xinfa för deras uppbyggande av stora lager illegal kapacitet, vilket lett till tydliga nedskärningar av sagd kapacitet. Det alltid omtalade Hongqiao har fått stå i skottgluggen för nedskärnigarna, och förlorat 2,7 Mton årskapacitet i år.

”Om man räknar upp anmälda och genomförda nedskärningar, uppskattar vi att Kinas aluminiumproduktion kommer att bli 34,9 Mton i år, tillräckligt lågt nog för att knuffa den globala marknaden till en bristsituation, en huvudorsak till att man bibehåller en prisbedömning för 4:e kvartalet på 17 150 SEK/ton,” spår BofAML:s analytiker.

”Med att ha sagt detta och om man ser framåt, finns det anekdotiska belägg för att globala ägare, förutom Kina, tar fram piskan och hjälper fram produktionen, och gör deras utdragna uppgång svår på inte alltför lång sikt,” avslutar de.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!