Henri Lundin, vd och ägare av Lundins Entreprenad AB i Uppsala, tog emot Atrans premiärleverans av en ny, lättare släpvagn som utvecklats i rekordfart. Från skiss till färdigt ekipage tog det 9 månader, att jämföra med normalt 24 månader. Ett gigantiskt tekniksprång på så kort tid.