NanoAl är en familj av gjutbara, härdbara superlegeringar av aluminium utvecklade för extrema temperaturförhållanden.