Det totala aluminiuminnehållet i fordon förväntas öka från 180 kg per fordon 2015 till 256 kg år 2028, vilket motsvarar 16 % av den totala fordonsvikten, enligt en översikt gjord av Ducker Worldwide, vilket på nytt bekräftar en fortsatt tillväxt av aluminiums marknadsandelar i högvolymfordon.