Den Habobaserade tillverkaren Interal, som är leverantör av bearbetade aluminiumkomponenter, har flyttat till en ny fabrikslokal på 1 000 m2 för sitt kinesiska dotterbolag i Foshan city. Företaget utökar också personalstyrkan och maskinparken med fler CNC-maskiner. Moderbolaget har sin hemvist i Habo, en tätort i Jönköpings län.