Det har skrivits mycket om Fords övergång till aluminium på 2015 års F150 lätta lastbilslinje och det har blivit en aktningsvärd framgång.