Med nya trender inom dryckesförpackningar utvidgar nu det amerikanska företaget Ball Corporation sitt program med tre nya burkstorlekar.