Nortuna Herrgård AB:s policy för datahantering, integritet och cookies

Nortuna Herrgård, som ger ut tidningen Aluminium Scandinavia, vill vara öppna med vilken information vi samlar in och varför. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter och kommer därför skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Läs igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

 1. Inledning
  Den här texten förklarar hur Nortuna Herrgård hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som är:
  • prenumerant på Aluminium Scandinavia, mottagare av våra nyhetsbrev eller användare av våra webbsidor, appar eller sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
  • mottagare av våra konceptmedia
  • mottagare av våra b2b-media
  • annonsör eller har varit annonsör alternativt som vi bedömt borde vara intresserad av att annonsera i Aluminium Scandinavia
 2. Vad är personuppgifter?
  Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, till exempel kontaktuppgifter till dig som telefonnummer, adress och e-postadress.
 3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
  Dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

3.1 När du prenumererar på Aluminium Scandinavia, är mottagare av våra nyhetsbrev, eller användare av våra webbsidor, appar eller sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.

När du prenumererar på Aluminium Scandinavia, är mottagare av våra nyhetsbrev eller användare av våra webbsidor, appar eller sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar hanterar vi följande uppgifter som du själv eller genom cookies lämnar till oss:
• Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• identifiera, hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra prenumerationsavtal.
• ta betalt för prenumerationen.
• hantera och leverera det du har beställt i enlighet med samtyckesformulär.
• möjliggöra relevant, riktad marknadskommunikation, marknadsföring, produktinformation, branschnyheter, erbjudanden/tjänster
• utveckla våra varumärken i enlighet med resultat i kundundersökningar samt leverera pris/produkter/info till vinnare/deltagare i tävlingar eller annan marknadsaktivitet.

Grund för hanteringen:Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller prenumerationen. Samtycke när du använder våra webbplatser, appar eller sociala medier som samlas in genom cookies alt via ett separat samtyckesformulär. Stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt säkerställa betalning.

3.2 När du är eller har varit annonsör alternativt som vi bedömt borde vara intresserad av att annonsera i Aluminium Scandinavia
När du är eller varit annonsör samt blivit bedömd som prospekt, hanterar vi följande uppgifter:
• Namn, Företagsnamn, adress, telefonnummer, e-post.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Identifiera dig som annonsör
• Ta betalt för annons/marknadsaktiviteterna.
• Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra orderavtal.
• Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms

Grund för hanteringen:Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller avtalad annonsering samt betalning av densamma, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt prospektinsamling.

 1. Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
  Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter avlägsnas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt.
 2. Information som kan lämnas ut
  Utöver att information enligt ovan beskrivna ändamål kan överlåtas till tredje part så som företagskunder och partners, finns även andra fall där vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.Nortuna Herrgård samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.
 3. Om cookies
  När du använder vår webbplats eller appar kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Om din webbläsare (eller annan motsvarande utrustning vid anropande av en webbplats) är inställd att tillåta cookies när du besöker Webbplatsen, anses du därigenom ha lämnat sitt samtycke till sådan användning. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part
 4. Dina rättigheter och val
  Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller höra av dig till datainspektionen.Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att ändra vilken sorts kommunikation du vill ha eller tacka nej till vår kommunikation.
 5. Kontaktuppgifter:
  För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:Nortuna Herrgård AB
  Romfartuna, Nortuna gård,
  725 94 Västerås
  Org.nr: 556394-3439

Telefonnummer: Tel 021-270 40
E-post: info@nortuna.se

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!