2017 har varit ett händelserikt år för Blekinge Pressgjuteri AB, vilket inneburit era nya kunder och en ökad efterfrågan på pressgjutgods. Detta i sin tur medförde att företaget nyligen investerade i en ny 650 tons pressgjutningsmaskin. Därtill hade man 2016 instal- Blerat ett ertal nya bearbetningsmaskiner.

Blekinge Pressgjuteri har ett 70-tal kunder inom olika verksamhetsområden såsom processindustri, energisektor, storkök, försvarsindustri och medicinteknik m.m. Företaget grundades 1994 av Bo Persson och Bengt-Åke Olofsson.

Även internationell verksamhet
De flesta kunderna finns i Sverige, men bolaget producerar även detaljer till Italien, Schweiz, Tyskland, Danmark och Norge.

Den svenska anläggningen i Sölvesborg levererar avancerade produkter t.ex kompletta system, vilket innebär att det förutom pressgjutning även ingår skärande maskinbearbetning, ytbehandling och montering.

– Vi har stor kunskap i huset sedan lång tid tillbaka, vår personal är fantastisk och det är inte många saker vi inte kan hantera i bolaget, säger företagets vd Michael Malmport.

Polskt dotterbolag
Blekinge Pressgjuteri har även, sedan många år tillbaka, ett helägt dotterbolag i Polen. Samarbetet med polackerna fungerar helt perfekt, en kombination som ger ytterligare konkurrensfördelar. Produktkvalitet och leveransprecision ligger helt i linje med kundernas önskemål.

Nyinvesteringar
Företaget är nu redo att ta nästa steg. Ytterligare en pressgjutmaskin ska införskaffas, denna gång en betydligt större maskin. Anledningen är självklar; företagets vision och affärsidé är att vara en förstahandsleverantör av systemlösningar, där gjutgods med vikter upp mot 20 kg ingår.

Utöver detta ska de investera i en kromateringsanläggning och förbättra sin befintliga lackeringsanläggning. Att ha dessa processer helt i egen regi kommer att vara en avgörande fördel, både avseende tillverkningstider och kostnadseffektivitet.

Bengt-Åke Olofsson, grundare och Michael Malmport, vd vid Bleking Pressgjuteri AB.

Den nyligen inköpta pressgjutningsmaskinen OMS 650.

 

Den här artikeln är en annons från Blekinge Pressgjuteri AB.

 

Dela gärna artikeln

Fortsätt till Aluminium Scandinavia >