2017 har varit ett händelserikt år för Blekinge Pressgjuteri AB, vilket inneburit era nya kunder och en ökad efterfrågan på pressgjutgods. Detta i sin tur medförde att företaget nyligen investerade i en ny 650 tons pressgjutningsmaskin. Därtill hade man 2016 instal- Blerat ett ertal nya bearbetningsmaskiner.

Blekinge Pressgjuteri har ett 70-tal kunder inom olika verksamhetsområden såsom processindustri, energisektor, storkök, försvarsindustri och medicinteknik m.m. Företaget grundades 1994 av Bo Persson och Bengt-Åke Olofsson.

Även internationell verksamhet
De flesta kunderna finns i Sverige, men bolaget producerar även detaljer till Italien, Schweiz, Tyskland, Danmark och Norge.

Den svenska anläggningen i Sölvesborg levererar avancerade produkter t.ex kompletta system, vilket innebär att det förutom pressgjutning även ingår skärande maskinbearbetning, ytbehandling och montering.

– Vi har stor kunskap i huset sedan lång tid tillbaka, vår personal är fantastisk och det är inte många saker vi inte kan hantera i bolaget, säger företagets vd Michael Malmport.

Polskt dotterbolag
Blekinge Pressgjuteri har även, sedan många år tillbaka, ett helägt dotterbolag i Polen. Samarbetet med polackerna fungerar helt perfekt, en kombination som ger ytterligare konkurrensfördelar. Produktkvalitet och leveransprecision ligger helt i linje med kundernas önskemål.

Nyinvesteringar
Företaget är nu redo att ta nästa steg. Ytterligare en pressgjutmaskin ska införskaffas, denna gång en betydligt större maskin. Anledningen är självklar; företagets vision och affärsidé är att vara en förstahandsleverantör av systemlösningar, där gjutgods med vikter upp mot 20 kg ingår.

Utöver detta ska de investera i en kromateringsanläggning och förbättra sin befintliga lackeringsanläggning. Att ha dessa processer helt i egen regi kommer att vara en avgörande fördel, både avseende tillverkningstider och kostnadseffektivitet.

Bengt-Åke Olofsson, grundare och Michael Malmport, vd vid Bleking Pressgjuteri AB.

Den nyligen inköpta pressgjutningsmaskinen OMS 650.

 

Den här artikeln är en annons från Blekinge Pressgjuteri AB.

 

Dela gärna artikeln