Norsk Hydro ASA har ingått ett avtal om att sälja sin 35% ägarandel i det
jamaicanska bauxit- och aluminiumoxidföretaget Alumina Partners of Jamaica
(Alpart) till Rusal för en kontantersättning på 250 MNOK (46 MUSD).


– Hydro köpte Vales bauxit- och aluminiumoxidverksamhet i Brasilien tidigare,
inklusive världens största oxidraffinaderi och högkvalitativa
bauxittillgångar, en väsentlig förstärkning av Hydros position i
aluminiumvärdekedjan. Efter köpet är ägarandelen på 35% i Alpart mindre
strategisk för Hydro, säger koncerndirektör Johnny Undeli, ansvarig för Bauxit
& Aluminiumoxid i Hydro.
Transaktionen väntas slutföras i oktober och
en positiv effekt på ca 400 MNOK förväntas bokfört i Hydros resultat för
tredje kvartalet 2011.
Alpart har produktionskapacitet på ca 1,65 Mton
aluminiumoxid per år och etablerades 1953. Hydro blev ägare av 35% 1989. Rusal
kommer att äga 100% av Alpart efter att avtalet har slutförts. Driften i
bauxitgruvan och oxidraffinaderiet på Jamaica stängdes tillfälligt 2009 på
grund av överkapacitet på oxidmarknaden. Anläggningen är fortfarande
stängd.
Efter försäljningen av Alpart har Hydro ägarintresse i följande
bauxit- och aluminiumoxidverksamheter, alla i Brasilien:
60% i bauxitgruvan
Paragominas med en årlig kapacitet på 9,9 Mton, ökande till 100% år 2015. En
planlagd expansion för att leverera bauxit till oxidraffinaderiet CAP kommer
att öka Paragominas kapacitet till 15 Mton.
5% i bauxitgruvan MRN med en
årlig kapacitet på 18 Mton, och köpeavtal för Vales 40% ägarandel i
gruvan.
91% i oxidraffinaderiet Alunorte med en årlig kapacitet på 6,3
Mton.
81% i oxidraffinaderiprojektet CAP med en inledande årlig kapacitet på
1,86 Mton och en expans-ionspotential till 7,4 Mton.
Dessutom har Hydro ett
köpeavtal med Rio Tinto på 0,5 Mton aluminiumoxid i Australien som varar till
2030. Avtalet tillåter volymökningar på olika tidpunkter under avtalets
löptid.

Dela gärna artikeln