Inom den flexibla livsmedelsförpackningsindustrin använder tillverkare av laminerat aluminium till övervägande del en ”sköljningsteknologi” för ytbehandling kännetecknad av mycket klumpiga maskiner.

Nu har Laminazione Sottile Group tillsammans med University of Naples Federico II och gscsg utvecklat och karakteriserat en ny och extremt enkel process som ger sköljningsfri ”no rinse” behandling på aluminiumlegering AA8079Y. Dessutom är denna behandling kromfri, då krom har ersatts av zirkoniumsalter. Processens motstånd har verifierats genom användning av Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) och katodiskt delamineringstest. Erhållna resultat visar att den nya behandlingen ”no rinse” med zirkoniumsalter ger ett effektivt skydd.

Dela gärna artikeln